İMARƏT

böyük və qəşəng bina; mülk, tikili.
İLYAZ
İMMİ

Digər lüğətlərdə