JƏNG

f. 1) pas, paxır; 2) yağış damcısı; 3) m. qocalıq; 4) qırışıqlıq.

JƏNDƏPUŞ
JƏNGAR

Digər lüğətlərdə