J

f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 14-cü hərfi.

İZZÜ RİFƏT
JAJ

Digər lüğətlərdə