JAJ

JAJ(Ə)

f. 1) dəvətikanı; 2) m. hədyan, çərən-pərən.

J
JAJƏ