KÜÇƏ

KÜÇƏ [Fəxri:] Axşamınız xeyir, küçədə işıqlar keçdi, dedim çətinlik çəkərsiniz (Ə.Babayeva); SOQAQ (arx.) Sərt, soyuq bir qış gecəsi... Səma bəyaz, yer bəyaz; Uğuldayan küləklərlə sarsılmada soqaqlar (M.Müşfiq).

KÜBAR
KÜÇÜK

Digər lüğətlərdə