KAFTAR

KAFTAR – CAVAN Deyirlər ki, ay kaftar, bizim qızımız qırmızı saqqallı qoca kişinin tayıdır? (Ə.Haqverdiyev); Cavan adamsan, nə çoxdur ər, birinə qoşulub getsənə? (Mir Cəlal).

KAFİR
KAL

Digər lüğətlərdə