KAFTAR

f. 1) ölüləri qəbirdən eşib-çıxararaq yeyən yırtıcı heyvan; goreşən; 2) m. qoca dişi qoyun; 3) m. qoca və çirkin (adam haqqında).

KAFİRNƏHAD
KAFUR

Digər lüğətlərdə