KAİNAT

dünya, aləm, bütün varlıq.
KAHKAŞAN
KAMANZƏR

Digər lüğətlərdə