KAİNAT

ə. «kam» c. var olan şeylərin hamısı; aləm.

KAİN
KAKİL

Digər lüğətlərdə