KEÇƏL

Mənbələrdə bu sözün yerinə qılçan kəlməsi işlədilib. Görünür, qılyok kimi olub (müqayisə et: qol yox – çolaq), sonra qılçan, nəhayət, keçəl formasına düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KEÇƏ
KEÇİ

Значение слова в других словарях