Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏSA

  ə. əlağacı; çomaq. Əsayi-Musa Musa peyğəmbərin ilana dönə bilən çomağı

  Tam oxu »
 • ƏSAB

  Ə’SAB ə. «əsəb» c. əsəblər

  Tam oxu »
 • ƏSABE

  ƏSABE’ ə. «əsbə» c. barmaqlar

  Tam oxu »
 • ƏSAFİL

  ə. «əsfəl» c. 1) alçaqlar; 2) aşağıdakılar

  Tam oxu »
 • ƏSAFİR

  ə. «üsfur» c. sərçələr

  Tam oxu »
 • ƏSAĞİR

  ə. «əsğər» c. ən kiçiklər; daha kiçiklər, çox balacalar

  Tam oxu »
 • ƏSAKİR

  ə. «əskər» c. əsgərlər

  Tam oxu »
 • ƏSALƏT

  ə. 1) əsilli, əsil-nəsəbli olma; 2) zadəganlıq

  Tam oxu »
 • ƏSALİB

  ə. «üslub» c. üslublar

  Tam oxu »
 • ƏSAMİ

  ə. «ism» c. isimlər, adlar

  Tam oxu »
 • ƏSANİD

  ə. «isnad» c. isnadlar

  Tam oxu »
 • ƏSAR

  ƏS’AR ə. «sir» c. 1) t. qiymət; 2) t. bazar. Ə’SAR ə. «əsr» c. 1) əsrlər; 2) dövrlər, zamanlar

  Tam oxu »
 • ƏSARA

  ə. «əsir» c. əsirlər

  Tam oxu »
 • ƏSARƏ

  ƏSARƏ(T) ə. 1) əsirlik; 2) köləlik, qulluq

  Tam oxu »
 • ƏSARƏT

  ƏSARƏ(T) ə. 1) əsirlik; 2) köləlik, qulluq

  Tam oxu »
 • ƏSARİR

  ə. «sirar» c. ovuc və alındakı qırışlar

  Tam oxu »
 • ƏSAS

  ə. 1) özül, bünövrə; özək; 2) başlıca

  Tam oxu »
 • ƏSASƏN

  ə. əsas etibarilə, başlıca olaraq

  Tam oxu »
 • ƏSASİ

  ə. əsaslı, başlıca

  Tam oxu »
 • ƏSATİR

  ə. «üsturə» c. t. mifologiya

  Tam oxu »
 • ƏSB

  f. at

  Tam oxu »
 • ƏSBAB

  ə. «səbəb» c. 1) səbəblər, vasitələr; 2) alətlər

  Tam oxu »
 • ƏSBAT

  ə. «sibt» c. 1) nəvələr; 2) nəsil

  Tam oxu »
 • ƏSBƏ

  ƏSBƏ’ ə. 1) barmaq; 2) arşının 1/24-i

  Tam oxu »
 • ƏSBƏNDAZ

  f. 1) atçapan; 2) m. özünü yersiz ortaya atan

  Tam oxu »
 • ƏSBRAN

  f. atsürən, atçapan

  Tam oxu »
 • ƏSBSÜVAR

  f. ata minmiş, atlı; süvari

  Tam oxu »
 • ƏSCƏD

  ə. qızıl, altun

  Tam oxu »
 • ƏSDAF

  ə. «sədəf» c. sədəflər

  Tam oxu »
 • ƏSƏB

  ƏSƏB ə. sinir. ƏS’ƏB ə. 1) ən çətin; daha çətin; 2) böyük güc, çox qüvvət

  Tam oxu »
 • ƏSƏBƏ

  ə. 1) tək bir sinir; 2) ata tərəfdən qohum; 3) mirasda payı olmayan uzaq qohum

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİ

  ə. tez hirslənən; əsəbiləşən

  Tam oxu »
 • ƏSƏBİYYƏT

  ə. 1) öz yaxın adamlarının qeyrətini çəkmə; 2) əsəbiləşmə, əsəbilik

  Tam oxu »
 • ƏSƏD

  ƏSƏD ə. 1) şir , aslan; 2) qədim astronomiyada: 12 bürcün 5-cisi. ƏS’ƏD ə. ən xoşbəxt; daha xoşbəxt, çox bəxtiyar

  Tam oxu »
 • ƏSƏF

  ə. təəssüf

  Tam oxu »
 • ƏSƏFA

  ə. təəssüflər olsun!

  Tam oxu »
 • ƏSƏHH

  ə. 1) ən düzgün; daha düzgün; daha doğrusu, çox düzgünü; 2) ən sağlam; daha sağlam

  Tam oxu »
 • ƏSƏL

  ə. arı balı

  Tam oxu »
 • ƏSƏMM

  ə. kar

  Tam oxu »
 • ƏSƏNN

  ə. ən yaşlı; daha yaşlı, çox yaşlı

  Tam oxu »
 • ƏSƏR

  ə. 1) əlamət, nişan, iz; 2) kitab, heykəl, şəkil və s.; 3) təsir

  Tam oxu »
 • ƏSƏRBƏXŞ

  ə. və f. təsir bağışlayan, təsir edən

  Tam oxu »
 • ƏSƏS

  ə. gecə qarovulçusu

  Tam oxu »
 • ƏSFAR

  ə. «səfər» c. səfərlər

  Tam oxu »
 • ƏSFƏL

  ə. ən aşağı; daha aşağı

  Tam oxu »
 • ƏSFƏLÜSSAFİLİN

  ə. alçaqların alçağı, əclafların əclafı

  Tam oxu »
 • ƏSFƏR

  ə. sarı (rəng)

  Tam oxu »
 • ƏSFİYA

  ƏSFİYA’ ə. «səfi» c. 1) paklar, təmizlər; 2) müqəddəslər; 3) t. qatışığı olmayan; saf, təmiz

  Tam oxu »
 • ƏSGƏR

  ə. əsli a. hərbi qulluqçu; əsgər

  Tam oxu »
 • ƏSGƏRXANƏ

  ə. və f. kazarma

  Tam oxu »