Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • CƏBAN

  ə. bax cəbban

  Tam oxu »
 • CƏBANƏT

  ə. qorxaqlıq, cəsarətsizlik

  Tam oxu »
 • CƏBBAN

  ə. qorxaq, cəsarətsiz

  Tam oxu »
 • CƏBBAR

  ə. 1) qüvvət, qüdrət, əzəmət sahibi; 2) cəbr edən, zülm edən; 3) sınıqçı; 4) m. Allah; 5) astronomiyada: Orion bürcü

  Tam oxu »
 • CƏBBARANƏ

  ə. və f. zülmkarcasına, zülm edərək

  Tam oxu »
 • CƏBBƏXANƏ

  ə. əsli a. və f. bax cəbəxanə

  Tam oxu »
 • CƏBƏ

  CƏBƏ f. əsli a. zireh, dəmir. CƏ’BƏ ə. ox qoyulan qab, oxqabı

  Tam oxu »
 • CƏBƏXANƏ

  f. əsli a. və 1) hərbi ləvazimat istehsal olunan və saxlanan yer; 2) silah, hərbi ləvazimat

  Tam oxu »
 • CƏBƏL

  ə. dağ

  Tam oxu »
 • CƏBƏLİ

  ə. dağa aid olan; dağlı

  Tam oxu »
 • CƏBƏPUŞ

  f. zireh geymiş, zirehli

  Tam oxu »
 • CƏBƏRUT

  ə. əzəmət, calal

  Tam oxu »
 • CƏBHƏ

  ə. 1) alın; 2) bina və s. ön tərəfi, qabağı; fasad; 3) döyüş meydanı

  Tam oxu »
 • CƏBHİ

  f. alına aid olan

  Tam oxu »
 • CƏBİN

  CƏBİN1 ə. alın. CƏBİN2 ə. qorxaq, qorxacaq, ürəksiz

  Tam oxu »
 • CƏBİNSAY

  ə. və f. alnını torpağa sürtən, təzim edən

  Tam oxu »
 • CƏBİZƏ

  ə. taxta parçası

  Tam oxu »
 • CƏBR

  ə. 1) zor, zor işlətmə; 2) sınıqçılıq; 3) yekə adam, nəhəng adam; 4) riyaziyyatın bir sahəsi

  Tam oxu »
 • CƏBRƏN

  ə. zorla, zorakı, güclə

  Tam oxu »
 • CƏBRİ

  ə. 1) zorla icra olunan, məcburi; 2) cəbr elminə aid

  Tam oxu »
 • CƏBRŞÜNAS

  ə. və f. cəbr elmi mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • CƏBUN

  ə. qorxaq, ağciyər

  Tam oxu »
 • CƏD

  CƏ’D ə. qıvrım saç

  Tam oxu »
 • CƏDAVİL

  ə. «cədvəl» c. cədvəllər

  Tam oxu »
 • CƏDBƏCƏD

  ə. və f. ata-babadan, nəsildən-nəslə

  Tam oxu »
 • CƏDD

  ə. baba

  Tam oxu »
 • CƏDDƏ

  ə. nənə

  Tam oxu »
 • CƏDƏL

  ə. 1) mübahisə; 2) qalmaqal, çəkişmə, dalaşma

  Tam oxu »
 • CƏDƏLGAH

  ə. və f. döyüş meydanı, döyüş yeri

  Tam oxu »
 • CƏDƏRİ

  ə. bax cədri

  Tam oxu »
 • CƏDİ

  ə. bax cədy

  Tam oxu »
 • CƏDİD

  ə. 1) yeni, təzə; 2) işlənməmiş

  Tam oxu »
 • CƏDİDİ

  f. yenilik, təzəlik

  Tam oxu »
 • CƏDİR

  ə. layiq

  Tam oxu »
 • CƏDLƏ

  ə. mübahisə

  Tam oxu »
 • CƏDRİ

  ə. çiçək (xəstəlik). Cədriyi-kazib suçiçəyi (xəstəlik)

  Tam oxu »
 • CƏDÜ ƏB

  ə. hecalarının yeri dəyişmiş «əbcəd» sözü bax əbcəd

  Tam oxu »
 • CƏDVƏL

  ə. 1) kiçik su yolu; arx; 2) cizgiləri, sıraları olan və xanalara bölünmüş qrafika; diaqram; 3) siyahı

  Tam oxu »
 • CƏDY

  ə. 1) keçi balası; 2) astronomiyada: Oğlaq bürcü

  Tam oxu »
 • CƏFA

  f. əsli ə. 1) əziyyət, əzab, incitmə; 2) vəfasızlıq

  Tam oxu »
 • CƏFACU

  CƏFACU(Y) f. bax cəfakeş

  Tam oxu »
 • CƏFACUY

  CƏFACU(Y) f. bax cəfakeş

  Tam oxu »
 • CƏFAGÜSTƏR

  f. bax cəfakar

  Tam oxu »
 • CƏFAKAR

  f. cəfa verən, əzab verən, incidən

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞ

  f. cəfa çəkən, əziyyətə dözən

  Tam oxu »
 • CƏFAKİŞ

  f. bax cəfapişə

  Tam oxu »
 • CƏFAPİŞƏ

  f. zülmkar, zalım

  Tam oxu »
 • CƏFƏNG

  f. boş, gərəksiz, mənasız

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGİYYAT

  f. və ə. cəfəng sözlər, cəfəng fikirlər

  Tam oxu »
 • CƏFƏRİ

  CƏ’FƏRİ1 ə. kiçik çay; arx. CƏ’FƏRİ2 ə. keşnişə bənzəyən göyərti

  Tam oxu »