LABÜD

LABÜD(D)

ə. 1) çox lazım, vacib, zəruri, mütləq; 2) çarəsiz, hər halda.

LABİS
LABÜDD

Digər lüğətlərdə