LACİVƏRD

f. 1) mavi rəngli qiymətli daş; 2) mavi rəng; mavi.

LACƏRƏM
LACİVƏRDİ

Digər lüğətlərdə