LAFƏVALLAH

ə. vallah, yox! Allaha and olsun ki, belə deyil!

LAFƏTA
LAFÜ GƏZAF