LAHİQƏ

ə. bir şeyin sonuna əlavə edilən başqa şey; əlavə.

LAĞƏR
LAHİM