LAİBTİDA

LAİBTİDA’

ə. başlanğıcı olmayan; əzəli.

LAİB
LAİHƏ

Digər lüğətlərdə