LAMİYYƏ

işıqlı, işartı, parıltı.
LAMİYƏ
LAURA

Digər lüğətlərdə