LAURA

əsli “laurea”dır; dəfnə ağacı və yarpağı.
LAMİYYƏ
LAUZA

Digər lüğətlərdə