MÖCÜZƏ

Ərəbcə ecaz, aciz sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MOVULDAMAQ
MÖHBALI

Значение слова в других словарях