MÖHTƏŞƏM

Ərəb mənşəlidir, həşəmətli sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÖHTAC
MÖVCUD

Значение слова в других словарях