MACAL

Güman olunur ki, ərəbcə əcəl sözü ilə qohumdur. Bizdə “imkan” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAC
MACENTA

Значение слова в других словарях