MAGİSTRAL

lat. magistralis – başçılıq, rəhbərlik edən

MADYAN
MAĞAR

Значение слова в других словарях