MAHPARƏ

Farsca “ay (mah) parası (parə)” deməkdir. Məcazi mənada “gözəl” kimi başa düşülür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHMUD
MAHRUX

Значение слова в других словарях