MAHMUD

Əhməd, Həmid, Məhəmməd sözləri ilə Mahmud sözü kökdaşdır. Mənası “təriflənən, tərifəlayiq”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAHMIZ
MAHPARƏ

Значение слова в других словарях