MAL-QARA

“İzahlı lüğət”də belə verilir: iri və xırda buynuzlu ev heyvanlarına “mal-qara” deyilir. Misal da verib: Nurəddinin mal-qaradan ancaq bir atı vardı. Məlum ol­mur ki, at haçandan buynuzlu hesab edilməyə başlayıb?! Mal-qara sözünün əsli mal-davar kimi olub və bütün ev heyvanlarını (it-pişikdən başqa) əhatə edib. Buna at, eşşək və s. də daxildir, təkcə buynuzu olanlar yox. Mal-qara sözündə mal iri, qara (davar) isə xırda heyvanları əhatə edir. Mal-qara “irili, xırdalı bütün hey­van­lar” kimi başa düşülməlidir. Qaramal sözündə isə, həm qara, həm də mal hissələri yalnız iri və buynuzlu heyvanlara aiddir. Bəzən soruşurlar ki, mal-qara qaramal eyni sözlərdən ibarət olduğu halda mənaları niyə ciddi sürətdə fərq­lə­nir? Səbəbi odur ki, mal-qara sözündə qara sözü davar sözünün yerini tut­muş­dur, yəni, hər iki söz (mal-qara, qaramal) heç də eyni kəlmələrdən əmələ gəlməyib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAL
MALA

Значение слова в других словарях