MALA

Fars mənşəlidir, “suvaq çəkmək üçün alət” mənasını verir, “Palçıq”mənasında da işlədilir. Malakeş isə adamla bağlıdır, suvaqçıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAL-QARA
MALAKAN

Значение слова в других словарях