MAN

Qoyun mənası da var. Manqışlaq kəlməsi “qoyun qışlağı” deməkdir. Quyruq­man sözü “yekə quyruqlu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAMA
MANCANAQ

Значение слова в других словарях