MİSGƏR

Farscadır, zərgər sözünün qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİS
MİSKİN

Значение слова в других словарях