nikotin

Tütün və tənbəki yarpağında və tüstüsündə mövcud olan alkoloidlər qrupuna aid maddə

nəzarət fonoqramı
nizamlanan yolayrıcı

Digər lüğətlərdə