OĞAL-BUĞAL

(Ağbaba, Goranboy, Şərur)
o tərəf-bu tərəf. – Pərigilin toyuğu itmişdi, arvad oğal-buğala qaça-qaça qalmışdı (Ağbaba)
OĞAL
OĞALA