OĞLAN

OĞLAN [Divanbəyi:] Oğlan, mənim sənə yazığım gəlir (M.F.Axundzadə); GƏDƏ (dan.) Naçalnik: A gədə, doğrudan de, səni buraxaram (M.F.Axundzadə).

OĞLAQ
OĞRAŞ

Digər lüğətlərdə