ODDAMI

(Oğuz)
tütün qurutmaq üçün tikilmiş xüsusi bina
ODDAX
ODTALA