PÜŞK

PÜŞK Püşk atmaq gərək, deyib kim isə pıqqıldadı (M.İbrahimov); ÇÖP (dan.), QÜRƏ (köhn.) Uşaqlar iki dəstəyə ayrılırlar. Qürə (çöp) atırlar (“Azərbaycan folkloru antologiyası”).

PÜRVÜQAR
PYES

Digər lüğətlərdə