PƏRİŞANLIQ

PƏRİŞANLIQ – XOŞBƏXTLİK Həqiqi yoxsulluq və pərişanlıq görməzlər (M.Talıbov); Səndən, oğlum, yeganə xahişim budur: çalış ki, Könülün bu evdən apardığı ən qiymətli cehizi olan xoşbəxtliyi itməsin (S.Qədirzadə).

PƏRİŞAN
PƏSDƏN

Digər lüğətlərdə