PARÇA

PARÇA – BÜTÖV Qranit parçası, kütləsindən ayrılsa da, qranitdir. O, bütövdən qəlbidir (R.Rza).

PARA
PARILDAMAQ

Digər lüğətlərdə