QÜLUB

ə. «qəlb» c. qəlblər, könüllər, ürəklər.

QÜLLƏ
QÜLÜV