QANLI

QANLI I is. Qatil. Hər bir halda qanlı qanlıdan əl çəkməz (C.Cabbarlı).

QANLI II sif. Qana batmış, qana bulaşmış. Fəhlələrdən bir neçə nəfəri Qurbanın qanlı cənazəsini kazarmaya gətirdilər (M.İbrahimov).

QAN
QANUN

Digər lüğətlərdə