QEYRƏTSİZ

QEYRƏTSİZ – ŞƏRƏFLİ Qeyrətsizə haram olsun bu torpağın çörəyi (S.Rüstəm); Şərəfli bir ömrün sonuna bir bax! (S.Vurğun).

QEYRƏTLİ
QEYZ

Digər lüğətlərdə