RƏMƏ

I
(Tovuz)
bax irəmə III
II
(Salyan)
qayada ayaq qoymaq üçün düzəldilmiş yer
RƏKİK
RƏSƏT

Digər lüğətlərdə