rəsmiləşdirmə gömrük orqanı

Müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejiminə uyğun malların gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanı

rəsmi statistika materiallarının istehsalı
royalti