RABİD

varlığın, mövcudiyyətin sahibi; Allaha sitayişin adı.
RABİ
RABİL

Digər lüğətlərdə