RABİNƏ

"rəbb" və "bin" övlad sözlərindən düzəlmiş və "Allah oğlu, Tanrı övladı" mənasındadır.
RABİN
RABİT