rabitə şəbəkəsi

Müvafiq əşya və ya məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi üçün vahid texniki və texnoloji sistemdə birləşdirilmiş müxtəlif rabitə vasitələri və qurğularının məcmusu

rabitə müəssisəsi
rabitə şəbəkəsi operatoru