RADİO

Latıncadır, radiator, radiasiya, radius sözləri ilə qohumdur, “şüalandırma” an­la­mı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RADİASİYA
RADİODALĞA

Значение слова в других словарях