RAFİLƏ

yüksələn il və ya el, ucalan il və ya el; gözəl, qəşəng.
RAFİL
RAFİS