RAFİYƏ

yüksək, uca, hündür, ali, ülü.
RAFİSƏ
RAFİZ