reqress

Vekselsaxlayanın vekselverənə, indossantlara, avalistlərə və veksel üzrə öhdəlik daşıyan digər şəxslərə qarşı veksel məbləğinin ödənilməsi tələbi

rekvizisiya
relikt bitkilər

Digər lüğətlərdə