ROMELLA

Allahı istəyən, sevən; İraqda yer adı.
ROMAN
ROMİL