RUZ

ruz bax gün I 2; gündüz

RUL
RUZİ

Digər lüğətlərdə